Hållbarhet, miljötänk och samhällsansvar

Vi har förbundit oss till hållbar verksamhet både ekologiskt, ekonomiskt och sociokulturellt sätt. Vi vill förhindra och minska verksamhetens miljöpåverkan och utvecklar våra miljöåtgärder kontinuerligt genom att mäta och sätta årligen nya mål för dem. Vi vill inte att vår utveckling sker på miljöns och samhällets bekostnad.


Vi strävar aktivt till att minska förbrukningen av energi och vatten samt att minska avfall och förbättra dess sortering. Vi använder 100% kolfri energi och resurseffektiv teknologi. Våra rengörings- och tvättmedel samt pappersprodukter är miljömärkta. Vi använder engångskärl endast för take away -försäljning.

Vi använder lokalt producerade produkter och råvaror enligt säsong samt eko-produkter så mycket som möjligt. Vi använder inga kött-, fisk- eller skaldjursprodukter av hotade eller skyddade arter eller stammar. Vi minimerar matsvinnet och uppmuntrar även våra kunder till det samt till att göra miljövänliga val. Klimatportion-märket gör det lätt att välja en portion med lågt kolavtryck.

Vi förbinder oss till att bemöta och behandla alla jämlikt och respektera allas rättigheter. Restaurangen är tillgänglig även med rullstol. Det finns två inva-wc i byggnaden: den ena inne i restaurangen och den andra med ingång från norra gaveln.

Vi är ingalunda framme men steg efter steg går vi framåt. Som ett tecken på detta har vi den 25.5.2022 blivit beviljade det internationella Green Key -sertifikatet, som förbinder oss till att fortsätta vårt miljöarbete och även att nå resultat med det. 21.6.2022 fick vi även rätt att använda  Visit Finlands Sustainable Travel Finland -märke.